Forn Solar Desenvolupament

Encara que la ciutat no porti emblema del Rei-Sol (Louis XIV de França), com se'n pot trobar en gran nombre a Versalles, molts segles més tard, l'enginyer Felix Trombe farà de Mont-Louis el bressol de l'energia solar i li restituirà la seva denominaciò de "Ciutat del Sol Rei ".

 

Molt interssats per les experièncesvinculades a la resistència dels materials, els militars van permetre la instal.laciò del primer forn al recinte de la ciutadella, amb un laboratori de l'Energia Sola.


Beneficiant-se la régiò de més de 3000 hores de sol anualment, és naturalment que els cientìfics van escollir Mont-Louis per provar-hi treballs sobre l'energia solar.

 

Des de 1949, el professor Felix Trombe implanta, en la ciutadella, un immens mirall parabòloc que servirà per concentrar els rajos del sol cap a un punt ùnic. La calor s'hi eleva a més de  3 000°C, una temperatura mai atesa altrament, en llarga  durada i  gratuïtament. Es el primer forn solar a doble reflexiò al mòn.

 

Desprès alguns anys d'assajos, el forn solar serà abandonat per una estructura més gran a Odeillo. 

El forn serà cedit al municipi de Mont-Louis. Se'l deplaça de la ciutadella cap a un bastiò del poble, per fer-ho visitar. 

 

Des de 1993, en l'organitzaciò del programa regional Hélio-Parc, l'empresa SARL Forn Solar Desenvolupament explota el forn solar, en col.laboraciò amb el CNRS per la recerca cientìfic.

 

Fidel a la tradiciò de pioner de Mont-Louis, aquesta empresa és la primera a utilitzar un forn solar per produccions industrials o artesanals :  ceràmics d'art, fosa del bronze o de l'alumini, per la fabricatiò d'objectes usuals o més originals com el xiulet del cèlebre Tren Groc.Four Solaire Développement

Résidence Vauban

66210 Mont-Louis

Tél. : +33 (0)4 68 04 14 89

Fax : +33 (0)4 68 04 26 60

www.four-solaire.fr

Durant una apassionant visita, les guies del forn solar el descobriran els secrets de la tècnica i el portaran al cor de les instal.lacions. Descobrirà a la botiga les produccions de ceràmiques d'art i de bronze, realitzades aqui.Perioda

Horaries de visites


De novembre 2016 a abril 2017

Tancat


De maig a octobre

10h30 - 11h30 - 14h - 15h - 16h - 17 h cada dia

i 18h del 15 juny al 15 septembre